Általános Szerződési Feltételek


 

1. A szerződési feltételek alapfogalmai

2. Webáruház szerződési feltételek célja

3. A Webáruház szolgáltatás

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása

5. A vásárló jogai és kötelezettségei

6. Záró rendelkezések


1. A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai

 

 • Dajar Kft. (Továbbiakban: Dajar Kft.)
 • Székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.
 • Email ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@dajar.hu
 • Adóigazgatási azonosítószám: 11947794-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-684701

 

1.2 A vásárló, vagy megrendelő

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Dajar Kft. internetes felületén (www.dajar.hu) regisztrálja magát és az említett felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.


1.3 Szállítók adatai

1.3.1 A GLS áruinkat a vele kötött szerződés értelmében a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja a „Szállítási módok” link alatt megtekinthető árakon.2. Webáruház szerződési feltételeinek célja

A Dajar Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.


A Webáruház szerződési feltételei a Dajar Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően, a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt cégünk nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető.


2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, regisztrálva vagy regisztráció nélkül vásárol.


2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya

A Dajar Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház szolgáltató a Webáruház szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig.

 


3. A Webáruház szolgáltatás

A Dajar Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház szolgáltatást.


3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Dajar Kft. azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges. Ennek értelmében a szerződéskötés lehetséges nyelve magyar.


3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

 • Név
 • E-mail cím (felhasználói belépéshez)
 • Jelszó

3.3 Rendeléshez szükséges további adatok


A rendelés regisztráció nélkül is lehetséges.

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szállítási cím
 • Szállítási név – magánszemély vagy cég neve
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca neve
 • Házszám
 • Számlázási cím
 • Számlázási név – magánszemély vagy cég neve
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca neve
 • Házszám


3.4 a Dajar Kft. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi

A vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére a Dajar Kft-t bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja.


3.5 Kuponkedvezmény szabályai a dajar.hu webshopon

A Szolgáltató Megrendelői számára kedvezményeket nyújthat a vételárból kupon formájában. A kupon a megrendelt termékek árát csökkentik a kuponon feltüntetett százalékos arányban, vagy fix kedvezményt nyújtanak. A kupon az egyedi megrendelés alkalmával a 'PÉNZTÁRHOZ' vagy a 'KOSÁRHOZ' gombra való kattintás után, majd a 'FIZETÉS INDÍTÁSA' gombra kattintva a 'RENDELÉS ÖSSZEGZÉSE' alatt lévő mezőben a kupon kódjának megadásával érvényesíthető. A kedvezmény a szállítási költségre nem vonatkozik. A vásárlás során amennyiben a kedvezménnyel csökkentett végösszeg nem éri el a 15.000 forintot (vagy az éppen aktuális ingyenes szállítási feltételeknek megfelelően), úgy szállítási költséget számítunk fel, mely bankkártyás fizetés esetén 1.290 Ft, utánvétes fizetés esetén pedig 1.590 Ft. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy -egyedi esetekben- a szállítási költség felszámításának feltételeit megváltoztathassa.

 


4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

A szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval vagy anélkül, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Dajar Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.


4.2 Regisztráció

A Webáruház regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés után szabadon válogathat, azokat kosarába vagy kívánságlistára helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával vagy Facebook ill. Google fiókjával tud bejelentkezni a boltba, ezután a kosarába gyűjtött termékeket megvásárolhatja. Amennyiben regisztráció nélkül vásárol úgy, a 3.3-as pontban említett adatok megadását követően jön létre a vásárlás, de személyes profil a Dajar.hu webshopban nem kerül kialakításra.


4.3 Megrendelés módosítása, törlése

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Dajar Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására regisztrált profillal rendelkező vásárló esetén a rendszeren belül, nem regisztrált vásárló esetén az ügyfélszolgálaton vonhatja vissza, e-mailes formában (Az ügyfélszolgálat e-mailcíme: ugyfelszolgalat@dajar.hu). A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak elektornikus úton (az ügyfélszolgálat emailcímén) van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a Dajar Kft. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani. Visszautasításra kerül az a lemondás, amely esetben a termék már átadásra került a futárszolgálatnak, a vevő erről emailen értesítést kapott. Ezt megelőzően élhet lemondási jogával. Kézbesítést követő lemondás esetén elállás lép életbe – a termék szállításának és visszaküldésének költsége a vevőt terheli. 


4.4 Fizetési feltételek

A vásárló a vásárolt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékének teljesítését az alábbi módokon oldhatja meg:

 • Bankkártyás vásárlás esetén a Simple Pay rendszerén keresztül
 • Utánvétes vásárlás esetén a futárnak az áru átvételekor készpénzben, illetve bankkártyás fizetéssel.

A Dajar Kft. minden esetben a fizetési módnak megfelelő számlát állít ki. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.


4.5 Átvételi módok

A vevő a rendelés menete alatt kiválaszthatja a számára megfelelő átvételi módot. Az átvétel történhet kártyás fizetés esetén, illetve utánvéttel futárszolgálattal (GLS) történő kiszállítással.

Amennyiben a vevő akár a GLS-től nem veszi át az általuk biztosított időpontokban (GLS) az az alábbi szerződés megszegésének minősül. Ezt követően a vevő kizárólag a szállítási költség levonása utáni összeget kaphatja vissza bankszámlára utalás formájában.

személyes átvétel nem lehetséges.


4.6 Sikertelen kézbesítés esetén

Általános kiszállítási határidőnél a GLS két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Amennyiben a termékek átadása a második alkalommal sem valósul meg, a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és az áru visszaérkezését követően törli.


4.7 Rendeléskövetési szolgáltatás

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

 


5. A vásárló jogai és kötelezettségei

5.1 Az elállás joga

A vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról videó felvételt készít. Az Eladó köteles az áru ellenértékének, az igazolhatóan felmerült költségek levonása utáni összegét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.


5.2 a Dajar Kft. esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról vélelmezzük, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Dajar Kft. követelheti a megrendelőtől. Felek a csomag károsodásának bizonyításaként kölcsönösen elfogadják az Eladó által, az áru felbontásakor készített videofelvételt.


5.3 Szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.


6. Záró rendelkezések

6.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Dajar Kft. nem iktatja.


6.2. A jogviszony megszűnése

A Webáruház szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. A vásárló bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció, és egyik fél részéről sem áll fenn követelés. Ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük a regisztrációjának törlésével.

A Dajar Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.


6.4. a Dajar Kft. felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal.

 


Szállítási módok

Fizetési módok

Gyakran ismételt kérdések